Panalangin Para Sa Namatay Na Kaibigan

katutuhanan at mga orasyon: panalangin para kay san miguel

katutuhanan at mga orasyon: panalangin para kay san miguel

Gawain sa Pagkatuto Bilang 6 Panuto: Magsalaysay ng mga pangyayari sa

Gawain sa Pagkatuto Bilang 6 Panuto: Magsalaysay ng mga pangyayari sa

Panuto: Piliin sa mga tauhang nakasulat sa loob ng kahon ang inaakala

Panuto: Piliin sa mga tauhang nakasulat sa loob ng kahon ang inaakala

Liham Pangkaibigan

Liham Pangkaibigan

Tambelina, maayos na pagsasalay,pagkasunod sunod ng mga pangyayari.

Tambelina, maayos na pagsasalay,pagkasunod sunod ng mga pangyayari.